Mitt profilbilde

Aksel Hagen

Fra: Lillehammer

Født: 1953

Jeg er en 1953-årgang fra Romedal/Stange, men vært Opplending siden 1980 og bor nå på Lillehammer. Siden 1985 har jeg arbeidet som lærer og forsker på Høgskolen i Lillehammer med samfunnsplanleggig i teori og praksis som arbeidsområde. Politikk, i alle sine varianter fra det nære til det utenrikspolitiske, har interessert meg siden studietida på Norges landbrukshøgskole / Universitetet for miljø og biovitenskap. Jeg har vært kommunestyremedlem i Lillehammer i tre perioder fra 1992, og deretter medlem av fylkestinget i Oppland fra 200 der jeg nå er fylkesvaraordfører. Jeg har vært fylkesleder i Oppland SV, 2002 - 2006, og landstyremedlem i samme perioden.

Mer...

RSS 2.0Powered by BlogSoft

Ei rødgrønn regjering kan ikke være bekjent av å eie sjukehus som i sin anbudspolitikk bedriver "sosial dumping"

Det har igjen stormet rundt ambulansetjenesta i Nord-Gudbrandsdalen. Sjukehuset Innlandet velger her ved bruk av anbud å kjøpe seg denne tjenesten. Det fungerer dårlig: Underskudd, selskapsendringer/-skifter osv., og noen lønns- og pensjonsforhold som ligger klart under det som det samme ambulansepersonalet ville ha fått hvis de hadde vært tilsatt i sjukehusforetaket.

SV mener at som hoveprinsipp skal sjukehusene være offentlig eid og drevet. (Ikke som statlige foretak, men helst som en del av oppgaveportefølga til regionene/de nye og forterkede fylkene - men det er en annen debatt).

Ambulansedrift blir stadig mer en avansert tjeneste, nærmest et minisjukhus på hjul, - og dermed en stadig mer integrert del av moderne sjukehusdrift. Vi som ikke er fagfolk blir stadig påminnet dette fra sjukehusledelsen.

Det blir utfra dette så viktig å innlemme ambulansedrifta i sjukehusdrifta for øvrig. Det er da også dette som nettopp skjer mange plasser i landet: Bl.a. har en i Helse Nord, Buskerud og Sogn og Fjordane tatt over ambulansedrifta.

Ett av argumentene Sjukehuset Innlandet bruker er at det å overta denne tjenesten vil gi sjukehuset en betydelig merutgift pga at da må de som arbeider i denne ambulanestjensten opp på det lønns- og pensjonsnivået som de ansatte i Sjukehuset Innlandet ligger på. Det kan være et økonomisk forståelig argument fra et foretak, men det er ikke et moralsk og politisk akseptabelt standpunkt.

Dette har andre som Midt-Norge og Helse Sør tatt konsekvensen av ved å legge inn i anbudsvilkårene at en skal følge det offentlige avtalesystemet/regulativet mht lønn og pensjon.

Som SVer mener jeg at:

1.     Det offentlige skal ikke, rent prinsipielt, bedrive en slik form for sosial dumping

2.     Vi skal ha offentlig sjukehusdrift som hovedprinsipp i dette landet, - og dette inkluderer ambulanse.

3.     Sjukehuset Innlandet må derfor vise at det er nettopp her den langsiktige og forsvarlige løsninga ligger: Overtakelse!

Og så må vi alle utfordre sjukhuseieren staten/statsråden til å ta affære. Ei rødgrønn regjering kan ikke være bekjent av å eie sjukehus som i sin anbudspolitikk bedriver "sosial dumping", ikke i ordets egentlige forstand - men det likner¨: I stedet for  å drive en aktivitet sjøl, settes den ut på anbud til private som kan operere med dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det Sjukehuset Innlandet sjøl kan gjøre.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg?
E-post: URL: Kommentar:

Trackback

Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/trackback/ping/5446463


hits